top of page

BÆREKRAFT

STØ Entreprenør AS har som mål å være en aktiv aktør i bransjen når det gjelder bærekraftig bygging. Vi forstår at vår bransje kan ha en stor påvirkning på miljøet, og vi er dedikerte til å redusere vår egen påvirkning så mye som mulig.

Vi har lang erfaring i å jobbe med prosjekter som har omfattende miljøkrav, og vi har god kunnskap om hvordan prosesser, materialvalg og driftsløsninger påvirker miljøet. STØ bruker egen kompetanse til å redusere avfall og klimagassutslipp i prosjektene og påvirker våre kunder til å velge gode miljøløsninger.

STØ ønsker å være en ambassadør for at klima- og miljøbesparelser kan være lønnsomme. Vi tror at innovasjon og miljøfokus går hånd i hånd, og vi tvinges til å tenke nytt og finne bedre løsninger.

STØ fortsetter å tilegne oss relevant klima- og miljøkompetanse og utvikle nye og etterspurte klima- og miljøtjenester. Vi er stolte av å være en del av den grønne omstillingen og vår rolle i å bygge en bærekraftig fremtid.

 

STØ har også signert EBA`s 10 stakstiltak for en mer bærekraftig og miljøvennlig byggebransje.

Bærekraft

KLIMA
& MILJØ

Som en del av vår forpliktelse til bærekraft og miljøfokus, er vi glade for å ha oppnådd denne anerkjennelsen for vårt arbeid med å minimere vår miljøpåvirkning.

Vi er stolte av å kunne si at STØ har oppnådd kravene til ISO14001-standarden.

STØ Entreprenør-ISO14001-sertifisering.jpg
ISO14001 - sertifisert

STØ Entreprenørs miljøpolicy

Alle i STØ er ansvarlig for å nå miljø målene:

  • STØ skal oppnå kildesortering på 90%. Vi skal sette opp tydeligere kildesorteringsposter og påse at alle benytter disse.

  • STØ skal minimere avfallsmengden, avfallsmengde <25kg/m2. Prekutt, logistikk, ombruk innad i prosjekter.

  • STØ skal minimere antall transporter med >10%. Ved samkjøring kan vi utnytte bilens kapasitet bedre, og da oppnå færre antall transporter. Utstyrspool hvor dette er mulig.

  • STØ skal redusere materialenes miljøavtrykk med 20% ift. referansebygg i BREEAM.

STØ Miljøpolicy
STØ-FNsbærekraftige-valg.png

STØs bærekraftstrategi er basert på FNs- bærekraftsmål.

Vi har prioritert 7 av de 17 bærekraftsmålene til De forente Nasjoner som avgjørende for vår virksomhet:

FNs bærekfraftsmål

 

STØ Entreprenør innehar kompetanse til å gjennomføre BREEAM prosjekter. 

Alle kontorbygg foretaket har oppført etter 2014, er BREEAM-sertifisert.

breem_dual.jpg
BREEAM-sertifisert
IMG_5145.jpg

ÅPENHETSLOVEN

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven pålegger STØ Entreprenør å utføre aktsomhetsvurderinger, som har til hensikt å identifisere og adressere eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden.

Ved å gjøre dette tar vi en aktiv del i arbeidet med å fremme ansvarlig og bærekraftig praksis. Vi forstår viktigheten av åpenhet og innsyn, og gjennomfører nødvendige aktsomhetsvurderinger for å identifisere og håndtere eventuelle risikoer knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. 

Åpenhetsloven
_DSC8422.JPG

MANGFOLD

STØ Entreprenør ser på mangfold som en viktig faktor for å kunne levere topp kvalitet og innovasjon i alle våre prosjekter. Vi tror at å ha et team med ulik bakgrunn, erfaring og perspektiver er avgjørende for å kunne se problemstillinger fra flere vinkler og finne de beste løsningene.

Vi arbeider aktivt for å fremme mangfoldet blant våre ansatte. Vi tror at mangfoldet gir oss mulighet til å forstå og imøtekomme behovene til våre kunder på en bedre måte. Det er viktig for oss å ha en god forståelse av kulturelle og sosiale forhold, som kan påvirke våre prosjekter.

Vi er stolte av det mangfoldet som allerede finnes i vårt selskap, og vi fortsetter å arbeide for å øke det enda mer.

 

Vi tror at mangfoldet er en viktig kilde til kreativitet.

Mangfold
bottom of page