top of page

VI TILBYR

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og vi har stort fokus på å legge til rette for

at alle trives på jobb, både faglig og sosialt.

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

Vi tilbyr: Tekst
Vi tilbyr: Products

OPPLÆRING OG UTVIKLING

Din kompetanse og erfaring er viktig for oss. Vi legger til rette for at du utvikler deg, både internt i STØ Entreprenør og ved ekstern tilleggsutdannelse. Vi har stort fokus på å gi våre medarbeidere mulighet til å bruke sin kompetanse, og å oppnå sitt potensial.

GODT ARBEIDSMILJØ

Samhold, fellesskap og godt arbeidsmiljø er grunnpilarer hos oss. Du blir del av et nettverk der du kan utvikle deg sammen med andre faglig dyktige kollegaer. Vi er stolte av kulturen vår, og av at våre medarbeidere trives godt på jobb.

ANSATTGODER

Det skal kjennes godt å jobbe i STØ Entreprenør. Derfor har vi utviklet en gunstig pakke med ansattgoder: 

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

  • Avtalefestet pensjon (AFP)

  • Helseforsikring

  • Treningstilskudd

  • 50 % refusjon på inntil 10 fysikalske behandlinger per år

  • 5 ukers ferie

bottom of page