top of page

VÅR HISTORIE

Vår historie starter på Romerike i 1957 da Egil A. Bråten og Even Dahl etablerte selskapet Østlandske Ingeniør og Entreprenør forretning AS (senere forkortet ØIE AS). ØIE utviklet seg raskt til å bli en velrennomert og allsidig entreprenør på Romerike, som de neste årene sto for gjennomføringen av en rekke store prosjekter.

Utover på 1990-tallet ble ØIE også en betydelig eiendomsutvikler. JM Norge AS ønsket å få et bedre fotfeste som eiendomsutvikler på Romerike, og kjøpte ØIE i 2011. ØIE hadde i alle år drevet entreprenørvirksomhet og for å forsterke fokuset på denne delen av virksomheten ble JM Entreprenør AS etablert som eget selskap i 2018.

Foreløpig siste kapittel i vår historie er at KB-Gruppen, som ønsket å etablere en totalentreprenør i samme markedsområde, kjøpte JM Entreprenør AS i 2019. Vi skiftet dermed navn til STØ Entreprenør AS.

Vår historie: History
bottom of page