top of page

YOUNGSTORGET 3

Oslo sentrum

Youngstorget 3: Welcome

FAKTA OM PROSJEKTET

YOUNGTORGET 3

  • Adresse: Youngstorget 3

  • Prosjekttype: Næringsbygg

  • Byggestart: Juni 2017

  • Ferdigstilt: Januar 2019

  • Areal: ca. 7.000 m2 kvm

  • Arkitekt: Hille-Mellby arkitekt AS

  • Byggherre: Youngstorget 3 AS

  • Entrepriseform: Totalentreprise

  • Sertifisering: BREEAM "Very good"

Youngstorget 3: Our Services

STØ Entreprenør har bygget Youngstorget 3 i Oslo for Olav Thon Gruppen-selskapet Youngstorget 3 AS.

Prosjektet ble utført som totalentreprise og er et fremtidsrettet og funksjonelt bygg for både kontor, forretnings- og bevertningslokaler i sju etasjer hvorav en er kjelleretasje.


Fundamentering var peling til fjell, råbygg i plasstøpt betong/Bubbledeck og fasaden ble forblendet med teglstein.


Kontorbygget ble formet rundt et atrium med en glassoverdekket lysgård. Det vil gi dagslys til alle arealer og gjennomlys i lokalene som har størst dybde. Det er åpen himling i alle etasjer, et krav fra byggherre og arkitekt. Det stiller høye krav til de tekniske når det er synlige rørføringer i tak. Det er solceller for produksjon av strøm til intern bruk og sorptiv kjøling (kjøling med varme produsert fra avfall).


BREEAM "Very Good"

Bygget er prosjektert med høye energi- og miljøambisjoner, noe som viser at dette også er gjennomførbart i sentrumsnære områder. Prosjektet skal BREEAM-sertifiseres til klassifisering «Very Good». I tillegg har bygget energiklasse A og oppfyller kravene i TEK10 (teknisk forskrift). Dette betyr at bygget er forventet å ha et lavt energiforbruk og dermed også lave driftsutgifter. Mellom takvinduene er det solcellepanel som forsyner bygget med strøm.


Sorptiv kjøling
Bygget forsynes med fjernvarme (varmt vann) som genereres gjennom avfallsforbrenning. Fjernvarmes brukes naturlig nok til oppvarming, men ved å regulere trykk/fukt kan fjernvarmen brukes til avkjøling av bygget. Denne prosessen kalles for sorptiv kjøling og Youngstorget 3 er et av Norges første næringsbygg som tar i bruk denne teknologien. 


Byggestart var 3. kvartal 2017 og ble ferdigstilt 1. kvartal 2019.


Les mer: bygg.no 

Youngstorget 3: Tekst

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

Youngstorget 3: Gallery
bottom of page