top of page

HOLLENDERKVARTALET

Oslo sentrum

Hollenderkvartalet: Welcome

FAKTA OM PROSJEKTET

 • Prosjekttype: Bolig- og næringsbygg

 • Adresse: Schweigaardsgate 40-46

 • Byggestart: Januar 2017

 • ferdigstilt: September 2018

 • Antall: 62 leiligheter + 750 m2 næringslokaler

 • Bruttoareal: 7.100 m2

 • Arkitekt: 4b arkitekter

 • Byggherre: Banenor Eiendom AS
  (tidligere Rom Eiendom)

 • Miljøsertifisering: Passivhus, BREAAM "Very good"

 • Entrepriseform: Totalentreprise

Hollenderkvartalet: Our Products

For BaneNOR Eiendom AS har STØ Entreprenør i Schweigaardsgate 40-46 i Oslo bygget Hollenderkvartalet - Norges første BREEAM-sertifiserte boligbygg. 62 leiligheter og ca 750m2 næringslokaler med tilhørende fellesarealer og utomhusanlegg.

Hollenderkvartalet er et trekantformet kvartal på Grønland/Gamlebyen avgrenset av Hollendergata, Schweigaards gate og Grønlandsleiret.

De 62 leilighetene i to bygningskropper er fordelt på 6-7 etasjer. På gateplan finnes det næringslokaler med utadrettet virksomhet. Samtlige leiligheter har egen balkong eller terrasse. Det har blitt lagt vekt på høy kvalitet på planløsninger og materialer samtidig som strenge miljøkrav skulle oppfylles. Alle leilighetene ble bygd etter passivhusstandarden og er sertifisert som BREEAM-NOR "Very Good".

Felles takterrasse og park
Det er felles takterrasse for beboerne i Schweigaardsgate 40-46 og direkte adkomst ut i felles park for hele kvartalet på ca. to mål. I tillegg er det et eget sykkelverksted/skibod for sameiet i Schweigaardsgate 40-46. Det er rikelig med sykkelparkeringsplasser og en tydelig grønn, men urban profil.

Pilotprosjekt for BREEAM-sertifisering
I slutten av 2016 lanserte NGBC en ny manual, som til forskjell fra tidligere versjoner, inneholder sertifisering av boligbygg i tillegg til næring- og kontorbygninger. I forbindelsen med lansering av denne manualen er det valgt ut to prosjekt i Norge, såkalte pilotprosjekt, som skal være de første til å teste den nye sertifiseringen. Disse to prosjektene er:

-          Eufemias Hage, Oslo S Utvikling

-          Hollenderkvartalet, BaneNOR Eiendom / STØ Entreprenør AS

Selv om STØ Entreprenør har vært gjennom en BREEAM-sertifisering av kontorbygg i Storgata 14-18, så er det en hel del nye krav som stilles i forbindelse med den nye manualen for boligbygg. Det har derfor vært en interessant prosess vi har fått være med på, i et av de to første BREEAM-sertifiserte boligbyggene i Norge. Manualen stilte en rekke krav til hvordan vi skulle bygge, alt fra materialvalg og tekniske løsninger, til dokumentert god ytelse på dagslys og innendørs luftkvalitet. Dette er kvaliteter som boligkjøpere flest er opptatt av, men som de ofte mangler kompetanse til å følge opp underveis.

Daglig leder i Norwegian Green Building Council, Kjersti Folvik, sier at «En BREEAM-NOR-klassifisering gir kjøpere trygghet for at disse kvalitetene er ivaretatt i det ferdige bygget, og ikke bare i prospektet».

BaneNOR Eiendom har på sin side svært god erfaring med denne sertifiseringsmetoden, riktignok kun på nærings- og kontorbygg så langt. "Det er en interessant prosess å være valgt ut som et pilotprosjekt. Vi fikk med oss dyktige rådgivere og tekniske underentreprenører, og mener vi sitter inne med kompetanse til å kunne tilfredsstille de kravene som en BREEAM-sertifisering setter. Det er ingen tvil om at denne miljøklassifiseringen er kommet for å bli, og det er noe vi kan forberede oss på å gjennomføre i flere prosjekt, næring som bolig, i tiden som kommer."


Ekstern link til prosjektet: BaneNOR I Hollenderkvartalet.no I Bygg.no I Norges første BREEAM-sertifisert boligbygg

Hollenderkvartalet: Tekst

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

Hollenderkvartalet: Pro Gallery
bottom of page