HVORFOR VELGE OSS?

Vårt overgripende mål er å skape verdi for våre kunder gjennom godt håndverk og gjennomføring til rett tid, rett kvalitet og rett kostnad. Dette har vi gjort siden 50-tallet, og vi har opp gjennom årene mottatt flere prestisjefylte priser for vårt arbeid.

Kundefokus
Vi har stort fokus på at du som kunde skal være fornøyd. Dette krever at vi hele tiden utvikler oss og vi foretar derfor systematiske kundetilfredshetsmålinger med et eksternt firma hvor vi bruker resultatene aktivt i vårt forbedringsarbeid.

Kompetente medarbeidere
Våre medarbeidere besitter solid fagkunnskap og lederkompetanser.
Det betyr i praksis at prosjektorganisasjonen skal:

  • forstå kundens ønsker og behov

  • ha oversikt over helheten i et prosjekt

  • håndtere avvik raskt

  • finne gode løsninger som fører til kundens tilfredshet og som sikrer fremdrift i prosjektet.


Prosjektgjennomføring og utvikling

Vi er en bedrift som er opptatt av høy produksjon og rasjonell byggeplassdrift. Vi har derfor utviklet vårt eget levende virksomhetssystem hvor erfart beste praksis tas inn og sikrer oss utvikling, at prosjektets mål oppnås samt at myndighetskrav ivaretas. Dette gir oss trygghet i prosjektføringen og grunnlaget for mange vellykkede prosjekter.

Ettermarkedsavdeling
For oss er det viktig at vi også etter at bygget er overlevert bistår kunden på en god måte. Det være seg drift og bruk, men også suppleringer og endringer. Vi har derfor en egen, meget kompetent avdeling som følger opp etter overlevering.

Bærekraft

STØ Entreprenør har god erfaring og kompetanse på å BREEAM-sertifisere prosjektene våre. Vi ser stor nytte og verdi av å sette krav til prosjektenes bærekraft, både for oss og for våre byggherrer.

 

"Med STØ Entreprenør er du sikret en prosjektgjennomføring preget av faglig interesse og styrke. Det er ukompliserte prosesser og du betaler ikke for mer enn du får."

-Sjur M. Krog Martinsen, Utbyggingsdirektør, Thon Eiendom

 

FORNØYD KUNDEINDEKS

​Vi er stolte av at flere av våre byggherrer ønsker å benytte seg av oss igjen og igjen.

Som en del av vårt virksomhetssystem lar vi oss årlig måle av våre kunder av et uavhengig byrå. 
Godt arbeid i vår bransje defineres ut i fra følgende faktorer:

  • Levert på tiden

  • Ferdig i henhold til spesifikasjon når det leveres

  • I henhold til avtalt budsjett


Måling av fornøyd kundeindeks (FKI) viser at STØ Entreprenør har svært fornøyde kunder. Indekstallet for 2017 viste 93/100 poeng. I 2018 fikk vi en FKI resultat på 80/100 poeng, og målet er å hele tiden å bli bedre.

Dette fikk vi bevisst i 2019, da vi fikk 84/100.

 

"STØ Entreprenør leverer på kvalitet og fremdrift.
Dyktige løsningsorienterte medarbeidere som evner å finne fornuftige løsninger underveis i prosjektet, og er lette å kommunisere med. Et forutsigbart og trygt valg!"

-Kurt Eirik Restad, prosjektleder i HR Prosjekt AS

 

ARBEIDSMILJØ

Våre medarbeidere opplever STØ Entreprenør som en trygg og solid bedrift. Vi har dyktige og kompetente medarbeidere, godt samhold og ikke minst høyt engasjement. Dette er med på å gi oss godt arbeidsmiljø.


 -Dette sier våre ansatte som STØ Entreprenør:

wordcloud20entreprenor.jpg