top of page

VELKOMMEN SOM LÆRLING I STØ ENTREPRENØR

STØ Entreprenør bygger framtiden - Velkommen til å bygge din hos oss!

Både på kort og lang sikt er målet vårt å påvirke ungdom til å velge en fremtid i bygg- og anleggsbransjen generelt og STØ Entreprenør spesielt. Lærlingordningen fornyer vår kompetanse og sikrer oss kontinuerlig tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Som lærling hos oss er du sikret en grundig gjennomarbeidet utviklingsprosess frem til fagarbeider.

Vår målsetning er til enhver tid å ha minst 10 % lærlinger blant våre fagarbeidere. Vi tar inn lærlinger til tømrerfaget. Lærlingordningen er en fortsettelse på utdanningen etter skolen for å få fagbrev. Lærlingen skal utføre alle momenter innen arbeidsfeltet, og arbeidsgiver er ansvarlig for oppfølgingen. En lærling er ansatt og har lønn.

De fleste lærlinger ansetter vi på våren med oppstart i august, men vi har også løpende opptak gjennom året. Følg med på vår side ledige stillinger.


VIL DU VÆRE MED PÅ LAGET?

Er du interessert i lærlingeplass? Ta gjerne kontakt med oss for informasjon og søknadsprosedyrer.

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

_P7A9654.jpg
Lærling: About
Lærling: Testimonials
vi-har-laerling.jpg

STØ Entreprenør er stolt over å være en godkjent opplæringsbedrift.

bottom of page