top of page

EHF- AKTIVERING

STØ Entreprenør ønsker nå dine fakturaer i EHF-Format

                  

Kjære leverandør, 

STØ Entreprenør ønsker å høste gevinster av utviklingen innenfor elektronisk fakturaformidling mellom virksomheter. Vi krever derfor at alle våre leverandører sender oss fakturaer elektronisk på EHF-format.

Hva er en elektronisk faktura?

En elektronisk faktura er en faktura som utstedes, formidles og behandles elektronisk. Elektronisk handelsformat (EHF) er standarden for elektronisk utveksling av fakturaer og kreditnotaer i Norge. Faktura sendt som PDF-fil i e-post til oss er ikke å regne som elektronisk faktura.

Hvorfor elektroniske fakturaer?

Elektronisk faktura gir besparelser både for dere og oss, sikrer kvaliteten i datagrunnlaget og sparer miljøet for unødvendige belastninger. Til orientering har statlige virksomheter i Norge krevet elektroniske fakturaer fra sine leverandører i alle avtaler inngått siden 1. juli 2012.

Korrekt merking av fakturaer

For at dine fakturaer skal få raskest mulig behandling hos oss, er det viktig at alle fakturaer stiles til korrekt selskap og er merket med korrekt referanse og kostnadsbærer. Les mer her.


Hvordan sender du elektronisk faktura?

Som leverandør må du være tilknyttet et aksesspunkt eller bruke en fakturaportal for å kunne sende elektroniske fakturaer på EHF-format. Fakturaer overføres fra avsender til mottaker via et aksesspunkt.

STØ har valgt www.EHFportal.no som aktiveringspartner. EHFportal.no vil på vegne av STØ tilby STØs leverandører bistand med det praktiske ved overgangen til elektronisk fakturering. Løsningene er lett tilgjengelig og er uavhengige av bedriftens størrelse og økonomisystem. Du kan lese mer om hvordan du og ditt firma kan komme i gang med å sende EHF-fakturaer og -kreditnotaer på nettsiden til vår samarbeidspartner, http://www.ehfportal.no/.

De som allerede har etablert løsninger for elektronisk fakturering i EHF-format, kan selvfølgelig benytte disse og kan umiddelbart begynne å sende fakturaer til STØ.

Du som leverandører kan fritt velge hvem du ønsker at skal bistå med oppsett av EHF. Her er en liste over dem som leverer disse tjenestene i Norge: http://anskaffelser.no/e-handel/artikler/aksesspunkter

Detaljert beskrivelse av formatet finner du på Difis nettsider under https://vefa.difi.no/ehf/standard/ (EHF Invoice and Creditnote).

Spørsmål om faktura kan rettes til faktura@stoent.no.

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

EHF- Aktivering: Our Products
bottom of page