LEVERANDØR-
FAKTURAER

Nye fakturarutiner for STØ Entreprenør


Viser til informasjonsskriv høsten 2019, der vi informerer om at vi har fått nye eiere og nytt navn, og dermed nye fakturarutiner. Gjeldende fakturarutiner f.o.m. 01.05.2020 finner du nedenfor.


Firmanavn: STØ Entreprenør AS

Organisasjonsnummer: 920 379 559


Fakturaadresse:
Gamleveien 2
1461 Lørenskog


Fakturering

STØ Entreprenør ønsker å motta fakturaene elektronisk, og da på EHF-format (Elektronisk Handels Format). Fakturaene må være utstedt til STØ Entreprenør med org.nr 920 379 559 og skal alltid merkes med en av STØ Entreprenørs kostnadsbærere (se lengre ned i dokumentet).


Korrekt merking av fakturaer

For at dine fakturaer skal få raskest mulig behandling hos oss, er det viktig at alle fakturaer er stilet korrekt og er merket med følgende:

  • Prosjektnr i «Deres Referanse/ (AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID)»– feltet

  • Bestiller hos STØ Entreprenør i Bestillings/abonnementsnr«(OrderReference/ID)»-feltet


Prosjektnr består av 6 eller 7 tegn, f.eks 153xxx eller G153xxx.

Se oversikt over gyldige prosjektnr i eget vedlegg.


Bestiller hos STØ skal inneholde for- og etternavn.


STØ Entreprenør forbeholder seg retten til å returnere fakturaer som ikke er korrekt merket. STØ Entreprenør aksepterer ikke purregebyr eller morarenter dette måtte medføre. For eventuelle spørsmål: Ta kontakt på e-post: faktura@stoent.no

Originalfaktura som vedlagt PDF

STØ Entreprenør ønsker at «originalfaktura» i PDF ligger vedlagt EHF-fakturaen.

Betalingsbetingelser

STØ Entreprenør opererer med minimum 30 dagers betalingsbetingelse, om ikke annet er avtalt. Dette sikrer tilstrekkelig tid for din faktura til å bli mottatt, behandlet og utbetalt.


Samlefakturaer

STØ Entreprenør aksepterer ikke fakturaer med flere enn en (1) avdeling eller prosjekt «Deres Ref»
STØ Entreprenør kan ta imot samlefaktura i de tilfeller flere leverte tjenester og/eller produkter leveres ved ett eller flere tilfeller til en og samme avdeling eller prosjekt.


Tilbakebetaling / innbetaling til STØ Entreprenør

Ved eventuelle tilbakebetalinger / innbetalinger til STØ Entreprenør skal det alltid utstedes en kredittfaktura.


Merk at e-post for mottak av faktura er endret til; faktura@stoent.no


Med vennlig hilsen

STØ Entreprenør AS

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

 
_P7A9098.jpg

EHF- AKTIVERING

STØ Entreprenør ønsker nå dine fakturaer i EHF-Format