top of page

LEVERANDØR-
FAKTURAER

Fakturarutiner for STØ Entreprenør

 

Firmanavn: STØ Entreprenør AS

Organisasjonsnummer: 920 379 559

 

Fakturaadresse:
Gamleveien 2
1461 Lørenskog

 

Fakturering

STØ Entreprenør ønsker å motta fakturaene elektronisk, og da på EHF-format (Elektronisk Handels Format). Fakturaene må være utstedt til STØ Entreprenør med org.nr 920 379 559 og skal alltid merkes med en av STØ Entreprenørs kostnadsbærere (se lengre ned i dokumentet).

 

Korrekt merking av fakturaer

For at dine fakturaer skal få raskest mulig behandling hos oss, er det viktig at alle fakturaer er stilet korrekt og er merket med følgende:

  • Prosjektnr i «Deres Referanse/ (AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID)»– feltet

  • Bestiller hos STØ Entreprenør i Bestillings/abonnementsnr«(OrderReference/ID)»-feltet

 

Prosjektnr består av 6 eller 7 tegn, f.eks 15xxxx eller G15xxxx.

Din bestiller hos STØ Entreprenør skal oppgi korrekt prosjektnr.

 

Bestiller hos STØ skal inneholde for- og etternavn.

 

STØ Entreprenør forbeholder seg retten til å returnere fakturaer som ikke er korrekt merket. STØ Entreprenør aksepterer ikke purregebyr eller morarenter dette måtte medføre. For eventuelle spørsmål: Ta kontakt på e-post: faktura@stoent.no
 

Originalfaktura som vedlagt PDF

STØ Entreprenør ønsker at «originalfaktura» i PDF ligger vedlagt EHF-fakturaen.

Betalingsbetingelser

STØ Entreprenør opererer med minimum 30 dagers betalingsbetingelse, om ikke annet er avtalt. Dette sikrer tilstrekkelig tid for din faktura til å bli mottatt, behandlet og utbetalt.

 

Samlefakturaer

STØ Entreprenør aksepterer ikke fakturaer med flere enn en (1) avdeling eller prosjekt «Deres Ref».
STØ Entreprenør kan ta imot samlefaktura i de tilfeller flere leverte tjenester og/eller produkter leveres ved ett eller flere tilfeller til en og samme avdeling eller prosjekt.

 

Tilbakebetaling / innbetaling til STØ Entreprenør

Ved eventuelle tilbakebetalinger / innbetalinger til STØ Entreprenør skal det alltid utstedes en kredittfaktura.

 

Merk at e-post for mottak av faktura er endret til; faktura@stoent.no

 

Med vennlig hilsen

STØ Entreprenør AS

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

Leverandørfakturaer: Tekst
_P7A9098.jpg

EHF- AKTIVERING

STØ Entreprenør ønsker nå dine fakturaer i EHF-Format

Leverandørfakturaer: Our Products
bottom of page