top of page

ETIKK OG VERDIER

UTDRAG FRA VÅRE ADFERDSREGLER

STØ Entreprenør har retningslinjer som er laget for å støtte den enkelte medarbeider i sitt daglige virke. Retningslinjene er en veiledning som reflekterer våre verdier, og som skal støtte våre medarbeidere i utfordrende situasjoner.

Relasjoner med hverandre
Vi utvikler gode og langvarige relasjoner med våre medarbeidere. Vi respekterer hver enkelt medarbeider og aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering.

Vår måte å jobbe på
Velprøvde og enhetlige prosesser er grunnlaget for å kunne tilby god prosjektstyring. Det oppnår vi med en strukturert arbeidsmåte som styres i vårt virksomhetssystem. Vi bedriver langsiktig kvalitets- og miljøarbeid som en naturlig del av vår virksomhet.

Forhold til omverdenen
Vi utvikler gode og langvarige relasjoner med våre kunder og vår omverden. Vi dekker kundens behov og etterstreber å overgå deres forventninger. Hvert prosjekt gjennomføres som en god referanse. Vi risikerer ikke at kortsiktige avgjørelser svekker verdien av STØ Entreprenørs varemerke.

Helse, miljø og sikkerhet først
Vi arbeider for at alle ansatte skal ha et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø som fremmer sikkerhet og helse, samt en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv.

Etikk og verdier: FAQ

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

_P7A0383.jpg

HMS

Hos STØ Entreprenør tar vi arbeidsmiljøet på alvor

- Vi har trygge, sikre arbeidsplasser og et sunt og godt arbeidsmiljø.

Etikk og verdier: Our Products
bottom of page