665_2104268211.jpg

RÅHOLTÅSEN

FELT 3.2

Pågående prosjekt

Oppdragstype: Leiligheter
Oppdragsgiver: Øvre Romerike Boligutvikling AS
Beliggenhet: Råholt
Areal: 7256 m2 / 64 leiligheter

STØ Entreprenør har fått i oppdrag fra Øvre Romerike Boligutvikling AS å bygge neste delfelt på Grindafeltet Råholtåsen i Eidsvoll kommune. Dette er tredje delfelt i utbyggingen av et større område.

 

 

Prosjektet består av 2 boligblokker på 5 etasjer, med underliggende felles p-kjeller. Bygget fundamenteres på utsprengt fjell, og råbygget oppføres med betongelementer og plasstøpt betong. Fasadene har luftet pusset kledning, med mindre innslag av trepanel. Badene leveres plassbygget.

Prosjektet ligger nært Råholt sentrum og Eidsvoll Verk stasjon, med kort avstand til eksempelvis Gardermoen. 

For mer informasjon se: www.raholtasen.no

 


STØ Entreprenør inngikk en samarbeidsavtale med  Øvre Romerike Boligutvikling AS, om utviklingen av boligeiendommen på Råholt Felt 2.1 i Eidsvoll i 2016. Etter gode erfaringer herfra inngikk partene en avtale om videre samarbeid. STØ Entreprenør har bygget felt 3.1, 50 leiligheter. Vi takker igjen for tillitten!

 

 

 

Fakta om prosjektet
FYLKE: Viken
KOMMUNE: Eidsvoll
OMRÅDE: Råholt
ADRESSE: Nedre Grindaveg 101 og 103
FERDIGSTILLES: Q3 2022
BOLIGER: 2 bygg med felles garasjekjeller
ETASJER: 5 boligetasjer + 1 kjeller
ANTALL: 64 leiligheter
AREAL: 7256 m2 BTA
ARKITEKT: Arkitektene Fosse & Aasen AS
BYGGHERRE: Øvre Romerike Boligutvikling AS
ENTREPRISEFORM: TOTALENTREPRISE med målsum

 

 
STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

Ekstern link: bygg.no