top of page
665_2104268211.jpg

RÅHOLTÅSEN
FELT 3.2

Referanseprosjekt

Oppdragstype: Leiligheter
Oppdragsgiver: Øvre Romerike Boligutvikling AS
Beliggenhet: Råholt
Areal: 7256 m2 / 64 leiligheter

STØ Entreprenør fikk i oppdrag fra Øvre Romerike Boligutvikling AS å bygge neste delfelt på Grindafeltet Råholtåsen i Eidsvoll kommune. Dette er tredje delfelt i utbyggingen av et større område.

 

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

Prosjektet består av 2 boligblokker på 5 etasjer, med underliggende felles p-kjeller. Bygget er fundamentert på utsprengt fjell, og råbygget ble oppført med betongelementer og plasstøpt betong. Fasadene har luftet pusset kledning, med mindre innslag av trepanel. Badene ble levert plassbygget.

Råholtåsen felt 3.2 ligger ved Råholt sentrum og Eidsvoll Verk stasjon, med kort avstand til f.eks. Gardermoen. 

For mer informasjon se: www.raholtasen.no

 


STØ Entreprenør inngikk en samarbeidsavtale med  Øvre Romerike Boligutvikling AS, om utviklingen av boligeiendommen på Råholt Felt 2.1 i Eidsvoll i 2016. Etter gode erfaringer herfra inngikk partene en avtale om videre samarbeid. STØ Entreprenør har bygget felt 3.1, 50 leiligheter. Vi takker igjen for tillitten!

 

Fakta om prosjektet
Fylke: Viken

Kommune: Eidsvoll

Adresse: Nedre Grindaveg 101 og 103

Ferdigstilt: oktober 2022

Prosjekttype: Boligbygg - 2 bygg med felles garasjekjeller

Etasjer: 5 boligetasjer + 1 kjeller

Antall: 64 leiligheterAreal: 7.256 m2 BTA

Arkitekt: Arkitektene Fosse & Aasen AS

Byggherre: Øvre Romerike Boligutvikling AS

Entrepriseform: Totalentreprise med målsum

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

STØ Entreprenør- Råholtåsen felt 3.2

Ekstern link: bygg.no

bottom of page