top of page
ARK - Presentasjon Kakkelovnskroken_Side_04_Bilde_0001.jpg

Kakkelovnskroken 3

Pågående prosjekt

Oppdragstype: Næringsbygg
Oppdragsgiver: Lerka Utvikling AS
Beliggenhet: Bydel Grorud
Areal: 10.000 BTA kvm

Lerka Utvikling har engasjert STØ Entreprenør AS som totalentreprenør for utbyggingen av Kakkelovnskroken 3 i Bydel Grorud.

 

STØ Entreprenør- Kantors Utsikt

Prosjektet Kakkelovnskroken 3 omfatter primært kontor og publikumsareal på ca 10.000 m2.

Byggetiden i dette prosjektet er beregnet til 22 mnd.

Bydelshus på Grorud

På Kakkelovnskroken 3 skal det oppføres et nytt bydelshus for Bydel Grorud.

Flere av bydelens tjenester skal samles i ett hus med utgangspunkt i å legge til rette for innbyggere og bydelens ansatte. Tjenester som NAV, Helsestasjonen, Psykisk helse, Barnevern/Forebyggende Enhet og Hjemmetjenesten er tiltenkt å flytte inn i bygget desember 2024.

Bydelshuset vil ha 3-4 etasjer, inkludert kjeller, og vil være et glassbygg som gir gode lys- og solforhold for byggets leietakere. Bygget har høye miljøambisjoner med sertifisering til "Breeam Very Good" og energiklasse A. Takarealene blir bestående av grøntområder med solceller supplere bygget med strøm. Utomhusarealene blir tilpasset terrenget med flere grøntområder.  

Bygget har nærhet til Rødtvet T-banestasjon med gode kollektivmuligheter. I forbindelse med tilkomst til bygget skal det etableres en gangvei og rundkjøring etter undergangen for av- og påstigningen til bydelshuset.

  •  

  • - totalentreprenør - entrepriser - byggentreprise

Fakta om prosjektet
Fylke: Viken
Kommune: Oslo Kommune
Adresse: Kakkelovnskroken 3, 0954 Oslo
Byggestart: Q1 2023
Byggetid: 22 mnd 
Prosjekttype: Næringsbygg
Etasjer: 3-4 etasjer inkl kjeller
Areal: 10.000 m2 BTA
Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS
Byggherre: Lerka Utvikling
Entrepriseform: Totalentreprise

STØ Entreprenør- Kantors Utsikt
utomhus - kakkelovnskroken

utomhus - kakkelovnskroken

Foreløpig skisse av tak og utomhusområde.

Kakkelovnskroken - inngangsparti

Kakkelovnskroken - inngangsparti

Foreløpig skisse/modell av inngangsparti. Sett fra Rødtvet t- banestasjon.

Kakkelovnskroken - oversikt

Kakkelovnskroken - oversikt

Foreløpig skisse/modell oversikt

Kakkelovnskroken - takterrasse

Kakkelovnskroken - takterrasse

Foreløpig skisse/modell av takterrasse

Kakkelovnskroken - inngang kveld

Kakkelovnskroken - inngang kveld

Kakkelovnskroken - utomhus

Kakkelovnskroken - utomhus

Kakkelovnskroken 3

Kakkelovnskroken 3

Foreløpig skisse/modell av bygget. Sett fra riksvei 4.

3D illustrasjoner: Arcasa Arkitekter

bottom of page