top of page

Ordføreren har tatt første spadetak på Idrettshallen

NYHETER  I  25.08.2021

Ordføreren fra Lørenskog, Ragnhild Bergheim har vært på besøk og åpnet offisielt byggeperioden for idrettshallen på Triaden. Hun synes det var stor stas!

Ordføreren ønsket velkommen og syntes det var veldig stas å kunne få komme til det som skal være det nye hjemmet for mange, blant annet for NRC Tigers. Hun kunne fortelle at det er mange som har gledet seg til denne idrettshallen.

I fjor vår gikk Lørenskog kommune i avtale med Olav Thon Gruppen om leieavtale av en ny idrettshallen her på Triaden. Nå er altså byggeperioden i gang og det er mange som ser frem til å se hallen ferdig.

Bred ungdomssatsning
Ett av de fire nye målene som kommunestyret har akkurat vedtatt, er bred ungdomssatsning. Ordføreren fortalte at det er en del utfordringer i ungdomsmiljøet og ønsker nå å gjøre en skikkelig satsning på barn og ungdom i kommunen. Og da er det klart at idretten er veldig viktig i det bildet der, det har den alltid vært og vil gjøre det fremover også, sier hun.

Videre sier hun at hun er helt overbevist om at denne hallen her vil spille en stor rolle for mange barn og ungdommer i årene som kommer. 

IMG_8754_edited.jpg
Ordfører har tatt første spadetak på Idrettshallen i Lørenskog: Nyheter

NRC Tigers

Mens seniorutøvere gjorde noen stunts i bakgrunnen, kunne Morten Høgberg fra NRC Tigers fortelle at denne hallen er utrolig viktig for å kunne skape og holde på aktiviteter til Lørenskogs- og Romerikes barn og unge.

 

NRC Tigers lederen var veldig takknemlig for at hallen er tilpasset deres behov, og fortalte at dette er ikke bare en hall til fysiske egenskaper, men også til å skape relasjoner med andre og vokse og å være en del av et lag. 

Byggherren
Senterdirektør, Jørgen Lund Solvei stilte opp på vegne av Olav Thon Gruppen og syns det var veldig hyggelig å være her i dag og se at prosjektet har begynt. Triaden skal være et sted for opplevelser, vel så mye som shopping og utbygging, handler det om mer enn bare å øke antall butikker. -Vi skal skape fremtidens kjøpesenter og målet er at dette er stedet hvor man drar til og møtes når man ikke er hjemme eller på jobb, sier Jørgen Lund Solvei.

 

Olav Thon Gruppen er glade for at de har fått inn Lørenskog kommune som leietaker her på Triaden, og gleder seg til å tilby en permanent plass for både idrett og masse glede.

Helt tilslutt fikk vi se PeeWee utøverne utføre noen spenstige elementer.

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

Les om Triaden 

bottom of page