top of page
Illustrasjon Hovedinngang.jpg

TRIADEN

Pågående prosjekt

Oppdragstype: Nybygg/Utvidelse

Oppdragsgiver: ThonGård AS

Beliggenhet: Lørenskog

Areal: 74 000 kvm


På Skårersletta i Lørenskog har STØ Entreprenør fått i oppdrag fra Thongård AS å utvide Triaden Storsenter med omkringliggende areal.

Triaden: Our Services

STØ Entreprenør er valgt som entreprenør på utvidelsen av Triaden i Lørenskog. Her utfører vi en rekke varierte arbeidsoperasjoner for Thongård AS i tilknytning til eksisterende Triaden Kjøpesenter.

Prosjektet er delt i tre hovedfaser:

Nytt Parkeringshus
Høsten 2020 overleverte vi nytt parkeringshus i 4 plan med parkering for både kunder og eksisterende beboere. Parkeringshuset har innkjøring både fra Gamleveien og Skårersletta, vertikalkommunikasjon med en stor og oversiktlig rotunde, utført med gulvbehandling av Flowcrete og er utstyrt med et helt nytt skiltgjenkjenningssystem for parkering. Parkeringshuset knytter seg på eksisterende kjøpesenter gjennom hel nye inngangsparti, ispedd bodareal og sykkelparkeringer.

Nytt Kjøpesenter
I tilknytning til eksisterende kjøpesenter utvider vi dagens bygningsmasse med ca. 23 000m2 langs Skårersletta. Her blir det både bevertning, butikker, treningssenter og hoppeland. Oppstart var påske 2020, og ferdigstillelse av hele prosjektet er Q2 2023.

Ombygging av eksisterende kjøpesenter
Eksisterende senter skal pusses opp og bygges om i alle 3 etasjer. I løpet av 2020 har vi bygget om hele plan 1, og til Black Week åpnet 12 butikker, noen hadde vært på senteret tidligere, andre var helt nye. Planen er å fortsette i de øvrige etasjene og oppgradere disse til den nye standarden som Olav Thon Gruppen har valgt for sine kjøpesenter.

Overlevering av første byggetrinn på Triaden

23. november, eller starten på Black Week som handelsnæringen liker å kalle det, ble første del av prosjektet Triaden Utvidelse tatt i bruk på Lørenskog. I løpet av et drøyt år har STØ Entreprenør revet et eksisterende parkeringshuset, rensket opp i plan 1, samt bygget opp igjen dette til ny standard.

Parkeringshuset er oppgradert med en ekstra etasje, fine overflater, og samtidig forberedt for parkarealer i toppdekket. Denne parken ferdigstilles senere samtidig med utomhus til prosjektet Skårer Vest.

Plan 1 i eksisterende senter har fått helt ny planløsning, både nye og oppgraderte eksisterende butikker, samt at det er bygget om både heiser og rulletrapper som er forberedt for videre oppgradering i de øvrige etasjene.

Godt humør og samarbeid
Det har vært stor innsats fra STØ Entreprenør sine egne ansatte over en lang periode med høyt arbeidstrykk, men det må berømmes at alle har opprettholdt godt humør og samarbeid seg imellom. Det har vært en sammensveiset gjeng som har dratt i samme retning og til slutt kom i mål med et produkt som alle involverte parter var fornøyd med. Alle ser nå frem til en god juleferie, før det skal jobbes med nye spennende deler det neste året.

 

Prosjektet skrider samtidig fremover med stor aktivitet i nydelen (BT3) hvor utgraving, spunt og pel pågår. Her vil betongarbeider gå i gang for fullt over nyttår, og råbygget starter Q1. Det forberedes og planlegges også for videre arbeider i plan 2 og 3 eksisterende senter.»

Les mer om "hva som skjer" i nabolaget Lørenskog sentrum her.

Triaden: Tekst

FAKTA OM PROSJEKTET

TRIADEN

  • Kommune: Lørenskog

  • Adresse: Skårersletta 67, 1476 Rasta

  • Byggestart: Q3 2019

  • Ferdigstillelse: Q2 2023

  • Areal: 74 000 kvm

  • Arkitekt: Helling Arkitekter AS

  • Byggherre: ThonGård AS

  • Entrepriseform: Totalentreprise i samspill

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

Triaden: Our Products
Triaden: Our Services
Illustrasjon Bevertning.jpg
bottom of page