Illustrasjon Hovedinngang.jpg

TRIADEN

Pågående prosjekt

Oppdragstype: Nybygg/Utvidelse

Oppdragsgiver: ThonGård AS

Beliggenhet: Lørenskog

Areal: 74 000 kvm


På Skårersletta i Lørenskog har STØ Entreprenør fått i oppdrag fra Thongård AS å utvide Triaden Storsenter med omkringliggende areal.

 

STØ Entreprenør er valgt som entreprenør på utvidelsen av Triaden i Lørenskog. Her utfører vi en rekke varierte arbeidsoperasjoner for Thongård AS i tilknytning til eksisterende Triaden Kjøpesenter.

Prosjektet er delt i tre hovedfaser:

 • Nytt Parkeringshus

  • Vi startet september 2019 med rivning av eksisterende parkeringshus. Videre har vi gravd ut en ekstra p-etasje, og oppfører nå nytt parkeringshus i stål og betong. P-huset knytter seg inn mot eksisterende senter med en sone av bodareal og sykkelparkeringer. Ferdigstillelse er november 2020

 • Nytt Kjøpesenter

  • I tilknytning til eksisterende kjøpesenter utvider vi dagens bygningsmasse med ca. 23 000m2 langs Skårersletta. Her blir det både bevertning, butikker, treningssenter og hoppeland. Oppstart var påske 2020, og ferdigstillelse av hele prosjektet er Q2 2023.

 • Ombygging av eksisterende kjøpesenter

  • Eksisterende kjøpesenter skal pusses opp og tilpasses de nye byggene. Butikker fornyes, rullebånd byttes ut, og nye arealer tettes igjen med dekker. 1. etg startet opp i 2020, og de resterende etasjene vil følge på suksessivt.

Les mer om "hva som skjer" i nabolaget Lørenskog sentrum her.

 

FAKTA OM PROSJEKTET

TRIADEN

 • Kommune: Lørenskog

 • Adresse: Skårersletta 67, 1476 Rasta

 • Byggestart: Q3 2019

 • Ferdigstillelse: Q2 2022

 • Areal: 74 000 kvm

 • Arkitekt: Helling Arkitekter AS

 • Byggherre: ThonGård AS

 • Entrepriseform: Totalentreprise i samspill

 
 
Illustrasjon Bevertning.jpg

©2020 - STØ Entreprenør AS - Gamleveien 2, 1461 Lørenskog - E-post: post@stoent.no - Orgnr.: 920 379 559

 • Facebook Social Ikon
 • Linkedin Sosiale Ikon
 • YouTube