top of page
Trond B-A_3-2.jpg

Styret i STØ Entreprenør har ansatt Trond Berget Ausland som ny daglig leder i selskapet.

NYHETER  I  26.04.2021

STØ Entreprenør AS har hatt sterk utvikling den siste tiden.

Styret takker Ole Kristian Ruud, som har hatt ansvaret for virksomheten de siste syv årene, men som etter oppnådd pensjonsalder nå ønsker å trekke seg tilbake.

 

Styret er samtidig svært fornøyd med rekrutteringen av Trond Berget Ausland som overtar som ny daglig leder

1. september 2021. Trond deler STØ sine verdier og har gode resultater å vise til og vi er trygge på at han vil løfte STØ videre. Fremtidsutsiktene til STØ Entreprenør er rekordsterke, og vi gleder oss over at Trond vil bli en del av STØ-laget fremover.

Trond Berget Ausland kommer med følgende kommentar til tiltredelsen som ny daglig leder hos STØ:

-Det er med stor respekt for den jobben som er gjort fra tidligere leder og alle ansatte i bedriften jeg tar over rollen som daglig leder i STØ. Jeg ser veldig frem til å få hilse på alle mine nye kolleger og gjøre meg kjent med entreprenøren STØ. Å få lede STØ videre, sammen med flinke folk, blir spennende og krevende.

STØ har opparbeidet seg et godt fotfeste hos flere byggherrer som vi skal holde fast ved og sammen fortsette det gode samarbeidet. Som daglig leder i STØ ser jeg også frem til å være med å konkurrere om nye jobber og presentere STØ for nye oppdragsgivere. Forutsetningen for at STØ fortsatt skal lykkes er at vi alle trives på jobb og fortsetter å gjøre en god jobb. 

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

JM Entreprenør har blitt STØ Entreprenør: Nyheter
Trond B-A_3-2.jpg
bottom of page