top of page

Acerca de

signering.jpg

STØ Entreprenør har signert avtale for å bygge AMFI Bjørkelangen Nord og Torgalléen for Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS og Bjørkelangen Torg AS.

Pressemelding, Lørenskog 30/11/22
 

STØ Entreprenør er svært fornøyde med å ha signert en totalentreprisekontrakt med Bjørkelangen Torg AS (næring) og Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS (bolig), hvor det skal rives eksisterende lokaler der banken var lokalisert, bygge om og bygge nytt kjøpesenter og det skal bygges 46 leiligheter fordelt på 2 blokker.

 

Med de tidene vi er inne i er vi veldig godt fornøyd med å få denne avtalen på plass, forteller Nils Erik Hansen, som er prosjektsjef i Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS.

 

Avtalene omfatter første byggetrinn i sentrumsutbyggingen der AMFI Bjørkelangen Nord skal bygges om og Aurskog-Hølands høyeste boligblokk skal stå ferdig om cirka to år. Det åtte etasjer høye bygget vil ha boliger, butikker og kontorer.

 

De lokale utbyggerne mottok tilbud fra fire entreprenører og var i forhandlinger med tre av disse før valget falt på STØ Entreprenør.

 

- Vi er også veldig fornøyde med å komme i land med denne avtalen. Konkurranser er en del av hverdagen vår og det å komme helt i mål føles veldig bra.  Straks formalitetene er i orden, er vi klare til å sette igang, sier Trond Berget-Ausland, daglig leder i STØ Entreprenør, og takker ydmykt for tillitten og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.

 

Så langt er det solgt om lag halvparten av leilighetene. Både eksisterende og nye leietakere i kjøpesenteret er på plass.

 

 

Om prosjektet
Nybygget bygges sammen med dagens Amfi Bjørkelangen Torg i 1. og 2. etasje. Nybygget vil bestå av parkeringskjeller for bolig, to etasjer med utleieareal til forretning og kontor, en etasje med kontor og bolig, og to boligblokker med tilhørende takhager. Dagens én etasjes bank- og postbygg med kjeller skal rives. 
​​​​​​​
Ombygging av eksisterende Amfi Bjørkelangens bygningsarealer
Deler av eksisterende senter skal bygges om. Noen av de fraflyttede arealene i 2. etasje skal bygges om til ny publikumsrettet utleie og kontor med tilhørende fasadeendring.

 


Fakta om prosjektet på ca. 14 850 m² BTA

  • Parkeringskjeller med adkomstrampe er ca. 2150 m²

  • 1. etasje med forretningsareal er ca. 2250 m²

  • 2. etasje med forretning og kontor med lysgård er ca. 2350 m²

  • Nytt teknisk rom og innebygget uteanlegg er ca. 150 m²

  • 3. etasje med kontor er ca. 1250 m²

  • Blokk A har boliger til salgs fra 4.-7. etasje, og utgjør ca. 4300 m² over 28 leil.

  • Blokk B har boliger til salgs fra 3.-8. etasje, og utgjør ca. 2400 m ² over 18 leil.

  • De to boligblokkene til sammen utgjør utgjør ca. 6700 m ² BRA over 46 leiligheter.

Les mer om prosjektet

- totalentreprenør - entrepriser - byggentrepriser

På bildet fra venstre: Ole Tom Nordby, Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS (t.v.), Trond Berget-Ausland, daglig leder i STØ Entreprenør (i midten) og Nils Erik Hansen, prosjektsjef for TAB Gruppen AS (t.h).

bottom of page