STØ-Entreprenør-BerntAnkerstgate6mf.jp

BERNT ANKERS
GATE 6

Pågående prosjekt

Oppdragstype: Nybygg/Detaljregulering
Oppdragsgiver: Olav Thon Eiendomsselskap
Beliggenhet: Oslo
Areal: 5.700 m2 / 46 leiligheter

STØ Entreprenør er valgt av byggherren, Olav Thon Eiendomsselskap, som samarbeidsparter for å utvikle kvartalet Bernt Ankers gate/Torg gata/Calmeyers gate/Osterhaus gate. Prosjektet består av to nybygg og tre ombyggings-/rehabiliteringsbygg.

 

Det skal etableres 45 leiligheter og to av byggene har første-etasjer med næringsareal ut mot henholdsvis Bernt Ankers gate og Calmeyers gate. I tillegg skal to bakgårder knyttes sammen til et felles utomhusareal for byggene. 


De tre byggene som skal rehabiliteres er bygd i perioden 1881 – 1895 og er til dels i meget dårlig forfatning og som nødvendiggjør refundamentering og en rekke sikringstiltak.

Prosjektet byr således på en rekke spennende utfordringer når det gjelder riggplass, logistikk, grunnarbeider, og gamle bygningskropper.

 

Fakta om prosjektet
Kommune: Oslo 
Adresse: Bernt Ankersgt 6, m.fl.
Byggestart: Q3 2019
Ferdigstillelse: Q3 2021
Boliger: 45
Etasjer: 4-6 etasjer
Antall: 5 bygg
Areal: ca. 4 400 m2 BTA
Arkitekt: AART architects
Byggherre: Olav Thon Eiendomsselskap
Entrepriseform: Totalentreprise i samspill