top of page
STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-Torgalleen-eksterior-02-1500x1000-1.jpg

AMFI Bjørkelangen Nord og Torgalléen

Pågående prosjekt

Oppdragstype: Leiligheter/næringsbygg
Oppdragsgiver: Bjørkelangen Torg AS (næring) og Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS (bolig)
Beliggenhet: Bjørkelangen
Areal: ca. 14 850 m² BTA

STØ Entreprenør har signert avtale for å bygge AMFI Bjørkelangen Nord og Torgalléen for Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS og Bjørkelangen Torg AS.

 

STØ Entreprenør- Kantors Utsikt

STØ Entreprenør

STØ Entreprenør er svært fornøyde med å ha signert en totalentreprisekontrakt med Bjørkelangen Torg AS (næring) og Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS (bolig). Det skal rives eksisterende lokaler der banken var lokalisert, bygge om og bygge nytt kjøpesenter. I tillegg skal det bygges 46 leiligheter fordelt på 2 blokker.

Nybygget bygges sammen med dagens Amfi Bjørkelangen Torg i 1. og 2. etasje. Nybygget vil bestå av parkeringskjeller for bolig, to etasjer med utleieareal til forretning og kontor, en etasje med kontor og bolig, og to boligblokker med tilhørende takhager. Dagens én etasjes bank- og postbygg med kjeller skal rives. ​​​​​​​Deler av eksisterende senter, AMFI Bjørkelangen skal bygges om. Noen av de fraflyttede arealene i 2. etasje skal bygges om til ny publikumsrettet utleie og kontor med tilhørende fasadeendring.

Planlagt byggetid er 24 mnd.

  •  

  • - totalentreprenør - entrepriser - byggentreprise

STØ Entreprenør- Kantors Utsikt

Fakta om prosjektet
Fylke: Viken
Kommune: Aurskog-Høland
Adresse: Bjørkeveien 22, 1940 Bjørkelangen
Byggestart: Q1 2023
Byggetid: 24 mnd.
Prosjekttype: 46 Leiligheter + næringsbygg
Etasjer: 4 og 6 etasjer
Areal: 14 850 m² BTA

Arkitekt: Embark Arkitekter
Byggherre: Bjørkelangen Torg AS (næring) og Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS (bolig)
Entrepriseform: Totalentreprise

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-eksterior-04-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-eksterior-04-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-eksterior-01-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-eksterior-01-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-eksterior-03-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-eksterior-03-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-801_sov-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-801_sov-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-802_bad-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-802_bad-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-801_stue-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-801_stue-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-802_stue-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-802_stue-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-701_stue-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-torgalleen-701_stue-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-Torgalleen-eksterior-02-1500x1000-1

STØ-Entreprenør-Bjørkelangen-AMFI-Torgalleen-eksterior-02-1500x1000-1

3D illustrasjoner: Embark Arkitekter

For mer informasjon se: www.bjorkelangensentrum.no    

Presse: Signering I  bygg.no  

bottom of page