top of page
Østensjøporten-STØ-714_1759400205.jpg

Østensjøporten

Pågående prosjekt

Oppdragstype: Leiligheter
Oppdragsgiver: Neptune Properties
Beliggenhet: Østensjø
Areal: 5.384 BTA kvm / 45 leiligheter

STØ har signert avtale med Neptune og skal bygge Østensjøporten.  Prosjektet består av to lavblokker med 45 leiligheter samt felles takterrasser og garasje.

 

STØ Entreprenør- Kantors Utsikt

 

I Bogerudveien 13-15 skal prosjektet Østensjøporten bygges. Prosjektet består av to lavblokker med 45 leiligheter som har gode kvaliteter og fin arealutnyttelse, samt felles takterrasser og underjordisk garasje. Under forutsetning om tilstrekkelig salg vil byggestart være ila. Q4 2022. Byggetiden i dette prosjektet er beregnet til 16 mnd.

For mer informasjon se: www.østensjøporten.no

  •  

  • - totalentreprenør - entrepriser - byggentreprise

Fakta om prosjektet
Fylke: Viken
Kommune: Oslo Kommune
Adresse: Borgerudveien 13-15, 0692 Oslo
Byggestart: Q4 2022
Byggetid: 16 mnd 
Prosjekttype: 2 boligbygg med felles garasjekjeller
Etasjer: 4 etasjer + underliggende P-kjeller
Antall: 45 leiligheter
Areal: 5.384 m2 BTA
Arkitekt: Delta arkitekter AS
Byggherre: Neptune Properties
Entrepriseform: Totalentreprise

STØ Entreprenør- Kantors Utsikt
Østensjøporten-STØ-714_1988620834

Østensjøporten-STØ-714_1988620834

Østensjøporten-STØ-714_2106207290

Østensjøporten-STØ-714_2106207290

Østensjøporten-STØ-714_2084383499

Østensjøporten-STØ-714_2084383499

Østensjøporten-STØ-714_685269339

Østensjøporten-STØ-714_685269339

Østensjøporten-STØ-714_1043926433

Østensjøporten-STØ-714_1043926433

Østensjøporten-STØ-714_1249223848

Østensjøporten-STØ-714_1249223848

Østensjøporten-STØ-714_972603114

Østensjøporten-STØ-714_972603114

Østensjøporten-STØ-714_1407341079

Østensjøporten-STØ-714_1407341079

Østensjøporten-STØ-714_1668929972

Østensjøporten-STØ-714_1668929972

Østensjøporten-STØ-714_1759400205

Østensjøporten-STØ-714_1759400205

Østensjøporten-STØ-714_1702211522

Østensjøporten-STØ-714_1702211522

Østensjøporten-STØ-714_1212451647

Østensjøporten-STØ-714_1212451647

Østensjøporten-STØ-714_1445619784

Østensjøporten-STØ-714_1445619784

714_130751172

714_130751172

Østensjøporten-STØ-714_32055738

Østensjøporten-STØ-714_32055738

Østensjøporten-STØ-714_232237617

Østensjøporten-STØ-714_232237617

Østensjøporten-STØ

Østensjøporten-STØ

Østensjøporten-STØ-714_134632

Østensjøporten-STØ-714_134632

3D illustrasjoner: Delta Arkitekter

bottom of page