top of page
Østensjøporten-STØ-714_1759400205.jpg

Østensjøporten

Pågående prosjekt

Oppdragstype: Leiligheter
Oppdragsgiver: Neptune Properties
Beliggenhet: Østensjø
Areal: 5.384 BTA kvm / 45 leiligheter

STØ har signert avtale med Neptune og skal bygge Østensjøporten.  Prosjektet består av to lavblokker med 45 leiligheter samt felles takterrasser og garasje.

 

STØ Entreprenør- Kantors Utsikt

 

I Bogerudveien 13-15 skal prosjektet Østensjøporten bygges. Prosjektet består av to lavblokker med 45 leiligheter som har gode kvaliteter og fin arealutnyttelse, samt felles takterrasser og underjordisk garasje.

I første etasjen i det sørlige bygget blir forbeholdt mennesker som trenger ekstra støtte i hverdagen. Det skal bli et bofellesskap for unge med nedsatt funksjonsdyktighet. De får egne fellesarealer og daglig oppfølging av kommunen.

 

Byggetiden i dette prosjektet er beregnet til 16 mnd.

For mer informasjon se: www.østensjøporten.no

For naboinformasjon følg denne linken: Østensjøporten | Bogerudveien15 

  •  

  • - totalentreprenør - entrepriser - byggentreprise

Fakta om prosjektet
Fylke: Viken
Kommune: Oslo Kommune
Adresse: Borgerudveien 13-15, 0692 Oslo
Byggestart: Q4 2022
Byggetid: 16 mnd 
Prosjekttype: 2 boligbygg med felles garasjekjeller
Etasjer: 4 etasjer + underliggende P-kjeller
Antall: 45 leiligheter
Areal: 5.384 m2 BTA
Arkitekt: Delta arkitekter AS
Byggherre: Neptune Properties
Entrepriseform: Totalentreprise

STØ Entreprenør- Kantors Utsikt
Østensjøporten-STØ-714_1988620834

Østensjøporten-STØ-714_1988620834

Østensjøporten-STØ-714_2106207290

Østensjøporten-STØ-714_2106207290

Østensjøporten-STØ-714_2084383499

Østensjøporten-STØ-714_2084383499

Østensjøporten-STØ-714_685269339

Østensjøporten-STØ-714_685269339

Østensjøporten-STØ-714_1043926433

Østensjøporten-STØ-714_1043926433

Østensjøporten-STØ-714_1249223848

Østensjøporten-STØ-714_1249223848

Østensjøporten-STØ-714_972603114

Østensjøporten-STØ-714_972603114

Østensjøporten-STØ-714_1407341079

Østensjøporten-STØ-714_1407341079

Østensjøporten-STØ-714_1668929972

Østensjøporten-STØ-714_1668929972

Østensjøporten-STØ-714_1759400205

Østensjøporten-STØ-714_1759400205

Østensjøporten-STØ-714_1702211522

Østensjøporten-STØ-714_1702211522

Østensjøporten-STØ-714_1212451647

Østensjøporten-STØ-714_1212451647

Østensjøporten-STØ-714_1445619784

Østensjøporten-STØ-714_1445619784

714_130751172

714_130751172

Østensjøporten-STØ-714_32055738

Østensjøporten-STØ-714_32055738

Østensjøporten-STØ-714_232237617

Østensjøporten-STØ-714_232237617

Østensjøporten-STØ

Østensjøporten-STØ

Østensjøporten-STØ-714_134632

Østensjøporten-STØ-714_134632

3D illustrasjoner: Delta Arkitekter

bottom of page