top of page
Alle innleveringer

Mangfold

STØ Entreprenør ser på mangfold som en viktig faktor for å kunne levere topp kvalitet og innovasjon i alle våre prosjekter. Vi tror at å ha et team med ulik bakgrunn, erfaring og perspektiver er avgjørende for å kunne se problemstillinger fra flere vinkler og finne de beste løsningene.

Vi arbeider aktivt for å fremme mangfoldet blant våre ansatte og i våre samarbeidspartnere. Vi har etablert flere initiativer for å øke representasjonen av kvinner og personer fra minoritetsgrupper i vårt selskap. Vi har også fokus på å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet.

Vi tror også at mangfoldet gir oss mulighet til å forstå og imøtekomme behovene til våre kunder på en bedre måte. Det er viktig for oss å ha en god forståelse av kulturelle og sosiale forhold, som kan påvirke våre prosjekter.

Vi er stolte av det mangfoldet som allerede finnes i vårt selskap, og vi fortsetter å arbeide for å øke det enda mer. Vi tror at mangfoldet er en viktig kilde til kreativitet.

Bærekraft: About
bottom of page